Miễn phí vận chuyển nội thành HCM với đơn hàng trên 200K

Chính sách đổi trả

  1. Quy định đổi trà hàng:

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ giao dịch đã đặt hàng trong các trường hợp sau đây:

  • Thông báo về việc hủy đơn hàng qua hotline hoặc để lại lời nhắn trên website
  • Từ chối nhận hàng nếu kiểm tra hàng không đúng quy cách hoặc bị hư hại tại thời điểm nhận hàng Từ công ty vận chuyển
  • Trả lại hàng hóa đã nhận nhưng chưa sử dụng: trường hợp này quý khách hàng tự đem hàng đến trả tại địa chỉ công ty